четвъртък, 5 август, 2021

Ключови думи: отворени данни

Топ 10 на най-големите университети в България

Най-големият университет у нас по брой студенти за 2017 г. е УНСС, следват го Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Пловдивският университет и Техническият университет...

Топ 10 на ВУ с най-висока цитируемост на научните публикации

Софийският университет, Медицинският университет в София и ХТМУ са топ 3 на висшите училища в България с най-висок индекс на цитируемост в световните библиометрични...

Обществено мнение

От 2005 година Фондация „Институт Отворено общество - София“ провежда социологически изследвания и се занимава с набиране на данни по определени теми. Оттогава насам...

Open Data

Интернет страницата Оpendata.bg е създадена през 2010 г. от Фондация „Институт Отворено общество – София“ като място за публикуване на продуктите от социологическите изследвания,...

1.1 милиона българи живеят в чужбина

Българите, живеещи в чужбина, са 1,1 милиона. Най-голям брой от тях живеят в страни от Европейския съюз и Европейското икономическа пространство –700 хиляди през...

Значение на уменията за трудовата реализация в България

България преживява както бърз демографски преход, така и значителна структурна промяна в икономиката си. Увеличената продължителност на живота (дълголетие), съчетана с ниската раждаемост и...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади