четвъртък, 7 декември, 2023

Ключови думи: рейтинг на университетите

Заплащането на младите висшисти – от 570 до 3800 лева

Над 6 пъти - толкова е разликата между университетската специалност с най-високо средно заплащане за завършилите и тази с най-ниско...

Доходите зависят не само от завършеното направление, но и от конкретния университет

Основните тенденции са три - намалява броят на студентите, подобрява се реализацията на завършилите и се увеличават научните публикации...

РСВУ показва тенденция към рационализация на избора на кандидат-студентите

Данните от последното издание на Рейтинговата система на висшите училища в България показва тенденция за преструктуриране на висшето образование и...

РСВУ 2018: По-малко студенти, но по-добра реализация

Броят на студентите намалява, реализацията на завършилите се подобрява, научната активност на висшите...

Елате, хиляди студенти

Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014 - 2020 трябваше да промени модела на финансирането му. Вместо субсидията за всеки...

Топ 10 с най-високи доходи на завършилите ВУ

Най-високи доходи имат завършилите информатика в Софийския университет, следват ги завършилите Администрация и управление в Американския университет и Информатика в Нов български университет. В...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади