сряда, 17 април, 2024

Ключови думи: рейтинг на университетите

Защо младите вярват в университетите ни? Отговарят вицепрезидент и 11 образователни министри

"Нужни са допълнителни усилия за подобряване на качеството и преодоляване на неравенствата в училищното образование, за да се осигурят по-добри...

Висшите училища с рекордно високо доверие сред младите през 2022  г.

Висшите училища са в топ 3 на институции и организации с най-висок дял на доверие сред пълнолетните български граждани през 2022 г. Сред младите...

Правителството прие Националната картата на висшето образование за 2022 година

В актуалната профилна и териториална структура на висшето образование в България продължават да съществуват различни по своя характер и дълбочина...

Съвместни програми с чуждестранни висши училища в България през 2022 година

- Диплома от чуждестранно висше училище може да се получи в България в 77 съвместни програми за придобиване на степен...

Министърът на образованието: Рейтинговата система е едно от най-добрите неща във висшето образование през...

"Личното ми убеждение е, че рейтинговата система е едно от най-добрите неща, които се случват във висшето образование през последните...

РСВУ 2022: по-добра реализация на завършилите; повече чуждестранни студенти и научни публикации

Изданието за 2022 година на Рейтинговата система на висшите училища в България регистрира рекордно ниска безработица сред новозавършилите висшисти, както...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади