четвъртък, 7 декември, 2023

Ключови думи: рейтинг на университетите

Министърът на образованието: Рейтинговата система е едно от най-добрите неща във висшето образование през...

"Личното ми убеждение е, че рейтинговата система е едно от най-добрите неща, които се случват във висшето образование през последните...

РСВУ 2022: по-добра реализация на завършилите; повече чуждестранни студенти и научни публикации

Изданието за 2022 година на Рейтинговата система на висшите училища в България регистрира рекордно ниска безработица сред новозавършилите висшисти, както...

Георги Стойчев: Цели региони са в порочен кръг – „изнасят“ студенти и затъват, а...

"Ако искаме да видим бърз възход на държавата, освен от разширен обхват и подобрено качество на образованието, имаме нужда и...

Всеки пети студент се обучава в направления, които подготвят преподаватели

Приблизително всеки пети студент в България се обучава в професионални направления, за които професията „преподавател“ е № 1 или №...

Съвместни програми с чужди висши училища в България през 2021 г.

- Диплома от чуждестранно висше училище може да се получи в България в 75 съвместни програми за придобиване на степен...

Армия, църква, университети – на кого се доверяват най-много младите

Под заглавие „Армия, църква, университети - на кого се доверяват най-много младите“ електронното издание Дневник публикува обширен материал, базиран на...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади