неделя, 16 юни, 2024

Ключови думи: рейтинг на университетите

Георги Стойчев: Цели региони са в порочен кръг – „изнасят“ студенти и затъват, а...

"Ако искаме да видим бърз възход на държавата, освен от разширен обхват и подобрено качество на образованието, имаме нужда и...

Всеки пети студент се обучава в направления, които подготвят преподаватели

Приблизително всеки пети студент в България се обучава в професионални направления, за които професията „преподавател“ е № 1 или №...

Съвместни програми с чужди висши училища в България през 2021 г.

- Диплома от чуждестранно висше училище може да се получи в България в 75 съвместни програми за придобиване на степен...

Армия, църква, университети – на кого се доверяват най-много младите

Под заглавие „Армия, църква, университети - на кого се доверяват най-много младите“ електронното издание Дневник публикува обширен материал, базиран на...

Обществено доверие към висшите училища в България

През октомври 2021 година висшите училища попадат сред трите институции и организации с най-високо доверие сред пълнолетните български граждани заедно ...

На кого се доверяват младите

Институциите и организациите, които се ползват с най-високо доверие сред младите българи през есента на 2021 година са висшите училища, Българската православна църква, армията...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади