четвъртък, 21 януари, 2021

Ключови думи: ромско включване

Мост към бизнеса

„Мост към бизнеса“ се стреми към укрепване и утвърждаване на средната класа сред представителите на ромската общност. Програмата хвърля мост между пазара на труда...

Ромско включване

От 1996 г. Институт Отворено Общество – София съдейства за изграждането  и включването на ромската общност в гражданското общество и процеса на разработването на...

Конкурс за стипендии на РОФ за академичната 2018-2019

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се...

Младежката безработица – тенденции и перспективи

„Когато социалният договор не работи, корпоративния сектор може да се окаже необходимият регулатор, който да установи ред в тази сфера“. Това каза Димитър Димитров,...

Втори цикъл от обучения по „Мост към бизнеса“

Вторият цикъл от обучения по Програма „Мост към бизнеса“ беше посветен на техниките при изготвяне на мотивационно писмо. Кариерният консултант Анелия Атанасова запозна участниците...

Възможностите на държавата и бизнеса за включване на ромите на пазара на труда

Докладът „Възможностите на държавата и бизнеса за включването на ромите на пазара на труда“ обобщава причините за уязвимото положение на ромите на пазара на...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади