четвъртък, 30 ноември, 2023

Ключови думи: ромско включване

Може ли бизнесът да разреши социалната криза?

Ромите често са дискриминирани по време на самата процедура за подбор на работна ръка. Изследванията показват, че етническата дискриминация в много случаи дори не...

Многообразието работи

Компаниите, които прилагат успешно политиките на многообразие, имат 45% по-голяма вероятност да получат по-висок пазарен дял. В цели 57 на сто от същите тези...

Мост към бизнеса

„Мост към бизнеса“ се стреми към укрепване и утвърждаване на средната класа сред представителите на ромската общност. Програмата хвърля мост между пазара на труда...

Ромско включване

От 1996 г. Институт Отворено Общество – София съдейства за изграждането  и включването на ромската общност в гражданското общество и процеса на разработването на...

Конкурс за стипендии на РОФ за академичната 2018-2019

Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се...

Младежката безработица – тенденции и перспективи

„Когато социалният договор не работи, корпоративния сектор може да се окаже необходимият регулатор, който да установи ред в тази сфера“. Това каза Димитър Димитров,...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади