четвъртък, 7 декември, 2023

Видео

Регистрация

Участието в конференцията е безплатно, но изисква предварителна регистрация.
Моля, попълнете следната регистрационна форма.

Предварителна програма

Мост към бизнеса
Многообразие и включване на пазара на труда
Място: Национален дворец на културата, зала 7
Работни езици: български и английски

09.00–09.30 – Регистрация

09.30–10.00 – Откриване
Модератор: Димитър Димитров, Програмен директор, Институт Отворено общество – София

  • Томислав Дончев, Вицепремиер на Република България
  • Доминик Бе, Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, Европейска комисия
  • Диана Ковачева, заместник-омбудсман на Република България
  • Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София

10.00-11.30 – Образование и умения за кариера
Модератор: Асенка Христова, Индъстри Уоч
Основен говорител: Боян Захариев, Институт Отворено общество – София
Панелисти:

  • Деница Сачева, заместник-министър, Министерство на образованието и науката
  • Надя Михова, мениджър „Човешки ресурси“, EY България

11.30-12.00 – Кафе-пауза

12.00–13.30 – Многообразие на пазара на труда
Модератор: Даниел Киряков, Американска търговска камара в България
Основен говорител: Ан Дешанел, Харта на многообразието, Франция
Панелисти:

  • Ираван Хира, Заместник-председател на УС на Българския форум на бизнес лидерите
  • Георги Първанов, Управляващ директор в CTeam, член на УС на Българска асоциация за управление на хора
  • Димитър Димитров, Институт Отворено общество – София

13.30 – Закриване и обяд

Участници

Томислав Дончев
Вицепремиер на Република България

Доминик Бе
ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, ЕК

Ан Дешанел
Харта на многообразието, Франция

Георги Стойчев
Изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София

Димитър Димитров
Мениджър на Програма „Мост към бизнеса“

Диана Ковачева
Заместник-омбудсман на Република България

Ираван Хира
Заместник-председател на УС на БФБЛ
Hewlett Packard Enterprise България

Деница Сачева
Заместник-министър на образованието

Боян Захариев
Програмен директор в Институт Отворено общество – София

Надя Михова
Мениджър „Човешки ресурси“
EY България

Георги Първанов
Уплавляващ директор в C Team

Асенка Христова
Industry Watch

Даниел Киряков
Американска търговска камара в България

Факти и данни

За нас

 

„Мост към бизнеса – инициатива за подобряване на достъпа на младежи от ромски произход до заетост в частния сектор в България и Унгария“. Реф. № VS/2016/0236  
Проектът се осъществява от Фондация „Институт Отворено общество – София“, Фондация Autonomia (Будапеща) и Централноевропейския университет с подкрепата на Програмата за заетост и социални иновации на Европейския съюз („EaSI“) 2014-2020.