неделя, 16 юни, 2024

Ключови думи: отворени данни

Доверие в медиите и медийно потребление през 2022 г.

Онлайн медиите и телевизията са основен източник на информация за положението в страната за преобладаващото мнозинство от българските граждани. Радиото...

Нагласи към насилието над жени през 2021 г.

Преобладаващото мнозинство от българските граждани подкрепят равенството между мъжете и жените и смятат за неприемливи различните форми на насилие над жени - вербални, физически...

Бедността, корупцията и лошото управление са най-важните проблеми пред България

Мнозинството граждани определят бедността, корупцията и лошото управление като най-важните проблеми, пред които е изправена България. В рамките на национално представително изследване на общественото...

Обществени нагласи към демокрацията през 2021 година

Демокрацията в България се ползва със значителна обществена подкрепа. Мнозинството от гражданите (56%) са съгласни, че демокрацията е най-добрата форма на държавно управление за...

Обществото е привидно толерантно към жените, но с дълбоко вкоренени стереотипи

Повечето българи подкрепят равенството между мъжете и жените и смятат за неприемливи различните форми на насилие над жени - вербални,...

Обществени нагласи към насилието над жени

Преобладаващото мнозинство от българските граждани подкрепят равенството между мъжете и жените и смятат за неприемливи различните форми на насилие над жени - вербални, физически...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади