петък, 19 април, 2024

Публични обявления

Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител

Фондация „Институт Отворено общество – София“ обявява публична покана за участие в процедура за избор с предмет на възлагане: „Осигуряване...

Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител

Фондация „Институт Отворено общество – София“ обявява публична покана за участие в процедура за избор с предмет на възлагане: „Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване,...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади