петък, 9 декември, 2022

Публични обявления

Публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител

Фондация „Институт Отворено общество – София“ обявява публична покана за участие в процедура за избор с предмет на възлагане: „Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване,...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади