Новини

Многообразието работи

Компаниите, които прилагат успешно политиките на многообразие, имат 45% по-голяма вероятност да получат по-висок пазарен дял. В цели 57 на сто от същите тези...

На фокус

Официално откриване на Фонд Активни граждани в България

Мнозинството български граждани се чувстват непредставени в демократичните институции, смятат че законите в страната не се прилагат еднакво за всички и остават изолирани от...

Факти и данни

Резултати от изследване на общественото мнение

Един от всеки пет пълнолетни граждани в България (22%) заявява, че има доверие в неправителствените организации (НПО). Това показват данните от национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество - София през април 2018 г. Основните причини анкетираните да имат доверие в неправителствените организации са срещането на положителна информация за тях в медиите и  наличието на...

Анализи и доклади

В обектива: Старт на инициативата Многообразието работи

В медиите

Теми