вторник, 22 септември, 2020

Новини

На фокус

Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи...

Фонд Активни граждани България обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната...

Факти и данни

Нов доклад на Институт Отворено общество - София

Процесът на сближаване между новите и старите страни членки на ЕС губи скорост и сякаш е оставен да се движи по инерция. Този процес е бил най-динамичен през периода 2011 – 2014 г., след което настъпва забавяне и дори обръщане...

Анализи и доклади

В обектива: Новото издание на Рейтинговата система на висшите училища

В медиите

Теми