неделя, 29 ноември, 2020

Новини

На фокус

Начало на Втория конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани...

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на Втория конкурс за набиране на стратегически...

Факти и данни

Доклад на Институт Отворено общество - София

Осигуряване на безплатни лекарства с рецепта за всички деца под 4 години, предоставяне на пълен пакет услуги за бременност и раждане на всяка жена, независимо от здравноосигурителния ѝ статус, премахване на таксите за детска градина за всички деца в предучилищна...

Анализи и доклади

В обектива: Десето издание на Рейтинговата система на висшите училища

В медиите

Теми