петък, 30 октомври, 2020

Новини

На фокус

Конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи...

Фонд Активни граждани България обявява начало на конкурс за отпускане на стипендии на студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности за академичната...

Факти и данни

Рейтингова система на висшите училища в България

По време на извънредното положение, свързано с пандемията от COVID-19, през  пролетта на 2020 година 95% от студентите в българските висши училища са се обучавали в специалности, които са преминали към онлайн форма на обучение, като над две...

Анализи и доклади

В обектива: Новото издание на Рейтинговата система на висшите училища

В медиите

Теми