Новини

На фокус

Започна приемането на проектни предложения по Схема за малки инициативи

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на конкурса за набиране на проектни предложения по Схема за малки инициативи. Допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и...

Факти и данни

Ново издание на Индекса на настигането

През 2018 година все още нито една от страните, присъединили се към ЕС с разширяванията на съюза от 2004 година насам  не успява да достигне до средните нива на развитие на старите страни членки в икономиката, качеството на живот, демокрацията...

Анализи и доклади

В обектива: Представяне на новото издание на Рейтинговата система на висшите училища

В медиите

Теми