събота, 3 декември, 2022

Новини

Четвърта годишна среща на Фонд Активни граждани България

Ролята на гражданските организации за борба с дезинформацията и за подобряване на медийната грамотност беше темата на четвъртата годишна среща на организациите, изпълняващи проекти по програма Фонд Активни граждани България. „Избрахме темата за дезинформацията по три...

На фокус

Дарение: Книгата на Карл Попър „Отвореното общество и неговите врагове“

Институт Отворено общество – София ще дари безвъзмездно 150 екземпляра от новото двутомно издание на български език на книгата на Карл Попър „Отвореното общество и неговите врагове“. Дарението...

Факти и данни

Нов доклад на Институт Отворено общество - София

- Диплома от чуждестранно висше училище може да се получи в България в 77 съвместни програми за придобиване на степен на висшето образование - 24 български висши училища предлагат съвместни програми в 24 професионални направления - Близо 5200 студенти се обучават в...

Анализи и доклади

В медиите

Теми