неделя, 16 юни, 2024

Новини

Нов доклад сравнява гражданското участие и НПО в България и Норвегия

Институт „Отворено Общество – София“ в сътрудничество с Frivillighet Norge публикува обширен сравнителен доклад за гражданската активност в България и Норвегия. Докладът, озаглавен "Компас на гражданската активност", предоставя подтикващи към размисъл наблюдения за текущото състояние на неправителствените...

На фокус

Конкурс за проектни предложения в подкрепа на разширяването на ЕС

Институт Отворено общество - София (ИОО-София) обявява конкурс за подкрепа на проекти на аналитични центрове от страни-кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС, които искат да допринесат за процеса на разширяване на ЕС. Конкурсът...

Факти и данни

Компас на гражданската активност

Институт „Отворено Общество – София“ в сътрудничество с Frivillighet Norge публикува обширен сравнителен доклад за гражданската активност в България и Норвегия. Докладът, озаглавен "Компас на гражданската активност", предоставя подтикващи към размисъл наблюдения за текущото състояние на неправителствените организации (НПО) в...

Анализи и доклади

В медиите

Теми