Новини

На фокус

Начало на първия конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани...

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на първия конкурс за набиране на стратегически проектни предложения....

Факти и данни

Резултати от изследване на общественото мнение

Мнозинството български граждани подкрепят членството в ЕС и евентуалното присъединяване на страната към Шенгенското пространство и Еврозоната, но са против замяната на националната валута – българския лев - с еврото. Това показват данните от национално представително проучване на общественото мнение, осъществено от Институт Отворено...

Анализи и доклади

В обектива: Информационни дни на Фонд Активни граждани България

В медиите

Теми