Новини

На фокус

Конкурс за предоставяне на стипендии в рамките на Фонд Активни граждани...

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ обявява конкурс за предоставяне на стипендии на младежи от ромски произход за академичната 2018/2019 г. Конкурсът се организира в...

Факти и данни

Резултати от изследване на общественото мнение

Мнозинството български граждани подкрепят членството в ЕС и евентуалното присъединяване на страната към Шенгенското пространство и Еврозоната, но са против замяната на националната валута – българския лев - с еврото. Това показват данните от национално представително проучване на общественото мнение, осъществено от Институт Отворено...

Анализи и доклади

В обектива: Старт на инициативата Многообразието работи

В медиите

Теми