неделя, 19 септември, 2021

Ключови думи: рейтинг на университетите

Георги Стойчев: Във Варна, Русе и Търново има повече студенти, отколкото местният пазар на...

През последните десетилетия висшето образование в България се развиваше до голяма степен спонтанно и в някакъв смисъл хаотично, което доведе...

Улавя ли националната карта на висшето образование дисбалансите в него

Национална карта на висшето образованиe в България установява серия от дисбаланси, коментира пред БНР Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт...

Как висшите училища и бизнесът да са си взаимно полезни

„Рейтинговата система е инструмент за прозрачност на висшето образование, който помага за рационализиране на избора на кандидат-студентите и за формиране...

Топ 10 на висшите училища в България по индекс на цитируемост

Индексът на цитируемост или h-индекс е измерител за качеството и количеството на научната дейност на научните организации (напр. научни центрове, университети и др.), както...

Топ 10 на професионалните направления с най-голям дял чуждестранни студенти

Българските висши училища предлагат обучение по стотици специалности,  разпределени в 52 професионални направления. Професионално направление „Медицина“ е на първо място по дял на чуждестранните...

Топ 10 на професионалните направления с най-голям брой студенти

Българските висши училища предлагат обучение по стотици специалности,  разпределени в 52 професионални направления. Професионално направление „Икономика“ е най-многобройното сред всички професионални направления в българското...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади