вторник, 15 юни, 2021

Ключови думи: рейтинг на университетите

Как висшите училища и бизнесът да са си взаимно полезни

„Рейтинговата система е инструмент за прозрачност на висшето образование, който помага за рационализиране на избора на кандидат-студентите и за формиране...

Топ 10 на висшите училища в България по индекс на цитируемост

Индексът на цитируемост или h-индекс е измерител за качеството и количеството на научната дейност на научните организации (напр. научни центрове, университети и др.), както...

Топ 10 на професионалните направления с най-голям дял чуждестранни студенти

Българските висши училища предлагат обучение по стотици специалности,  разпределени в 52 професионални направления. Професионално направление „Медицина“ е на първо място по дял на чуждестранните...

Топ 10 на професионалните направления с най-голям брой студенти

Българските висши училища предлагат обучение по стотици специалности,  разпределени в 52 професионални направления. Професионално направление „Икономика“ е най-многобройното сред всички професионални направления в българското...

Топ 10 на най-големите висши училища в България

Към 2020 г. в България са акредитирани 52 висши училища. В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се обучават  над 19 000 действащи студенти и...

Георги Стойчев: Все повече млади висшисти остават в България

В момента в сравнение с периода отпреди 5-6-7 години българските висши училища подготвят много повече учители, лекари, медицински сестри и...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади