четвъртък, 9 февруари, 2023

Ключови думи: рейтинг на университетите

Висше образование в България: Много университети – много възможности

Близо 100 000. Толкова са гимназистите в 11 и 12 клас. Повечето от тях са и тези деца, пред които...

Висшето образование: четири положителни тенденции и няколко притеснения

Нужни са допълнителни усилия за преодоляване на неравенствата в училищното образование, за да се осигурят по-добри шансове за достъп до...

Защо младите вярват в университетите ни? Отговарят вицепрезидент и 11 образователни министри

"Нужни са допълнителни усилия за подобряване на качеството и преодоляване на неравенствата в училищното образование, за да се осигурят по-добри...

Висшите училища с рекордно високо доверие сред младите през 2022  г.

Висшите училища са в топ 3 на институции и организации с най-висок дял на доверие сред пълнолетните български граждани през 2022 г. Сред младите...

Правителството прие Националната картата на висшето образование за 2022 година

В актуалната профилна и териториална структура на висшето образование в България продължават да съществуват различни по своя характер и дълбочина...

Съвместни програми с чуждестранни висши училища в България през 2022 година

- Диплома от чуждестранно висше училище може да се получи в България в 77 съвместни програми за придобиване на степен...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади