вторник, 6 юни, 2023

Новини

Начало на конкурс за финансова подкрепа на инициативи по проект „Права и ценности“

Институт Отворено общество – София и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обявяват конкурс за набиране на предложения за...

Подкрепа за над 60 инициативи в защита на демокрацията, равенството и основните права

Над 60 инициативи на граждански организации и народни читалища в защита на демокрацията, равенството и основните права на човека ще...

Намаляването на неравенствата ще доведе до повече студенти в българските университети

Преодоляването на образователните неравенства може да доведе до значително увеличаване на броя на студентите в българските висши училища. Това заяви...

Жилавост в периферията на града: Експерти от „Отворено общество“ с анализ в нов сборник...

Издателство Routledge публикува сборника „Negotiating Resilience with Hard and Soft City“, който разглежда взаимодействието между собствеността, инфраструктурата и жилищата от...

Проекти по Фонд Активни граждани могат да получат подкрепа за допълнителни дейности

Операторът на Фонд Активни граждани открива процедура за финансиране на допълнителни комуникационни дейности по проекти на Фонда, които са в...

Висшето образование: четири положителни тенденции и няколко притеснения

Нужни са допълнителни усилия за преодоляване на неравенствата в училищното образование, за да се осигурят по-добри шансове за достъп до...

Анализи и доклади

Факти и данни