четвъртък, 30 май, 2024

Доверие в демокрацията 2023

Демокрацията в България се ползва със значителна и нарастваща обществена подкрепа. През лятото на 2023 година 63% от пълнолетните български граждани споделят мнението, че...

Удвояване на броя на научни публикации на българските висши училища

Данните, събрани на целите на Рейтинговата система на висшите училища в България, показват продължаващо повишаване на броя и влиянието на научните публикации на българските...

Активните граждански организации в България 2023 г.

Данните бяха представени по време на Петата годишна среща на програма Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2023 на тема "Гражданската активност,...

Сравнителни данни за доброволческата и гражданската активност в България и Норвегия 2023 г.

Данните бяха представени по време на Петата годишна среща на програма Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2023 на тема "Гражданската активност,...

Доверие в медиите

Онлайн медиите и телевизията са основен източник на информация за положението в страната за преобладаващото мнозинство от българските граждани. Радиото и вестниците са основен...

Новини

Анализи и доклади