понеделник, 6 декември, 2021

Нагласи към насилието над жени през 2021 г.

Преобладаващото мнозинство от българските граждани подкрепят равенството между мъжете и жените и смятат за неприемливи различните форми на насилие над жени - вербални, физически...

Бедността, корупцията и лошото управление са най-важните проблеми пред България

Мнозинството граждани определят бедността, корупцията и лошото управление като най-важните проблеми, пред които е изправена България. В рамките на национално представително изследване на общественото...

Обществени нагласи към демокрацията през 2021 година

Демокрацията в България се ползва със значителна обществена подкрепа. Мнозинството от гражданите (56%) са съгласни, че демокрацията е най-добрата форма на държавно управление за...

Обществени нагласи към насилието над жени

Преобладаващото мнозинство от българските граждани подкрепят равенството между мъжете и жените и смятат за неприемливи различните форми на насилие над жени - вербални, физически...

Топ 10 на висшите училища в България по индекс на цитируемост

Индексът на цитируемост или h-индекс е измерител за качеството и количеството на научната дейност на научните организации (напр. научни центрове, университети и др.), както...

Новини

Анализи и доклади