сряда, 24 юли, 2024

Ключови думи: ромско включване

Обществени нагласи към политиките за ромска интеграция през 2023 г.

Мнозинството български граждани одобряват провеждането на различни по обхват политики за интеграция на ромите и са съгласни, че е добре...

Жилавост в периферията на града: Експерти от „Отворено общество“ с анализ в нов сборник...

Издателство Routledge публикува сборника „Negotiating Resilience with Hard and Soft City“, който разглежда взаимодействието между собствеността, инфраструктурата и жилищата от...

Дефиницията за енергийна бедност в България – съдържание и приложения

България е на финалния етап от приемането на официална дефиниция за енергийна бедност, но съществува риск нейното използване за целите...

Дълбоката енергийна бедност е приоритет

На 15 декември 2022 г. се състоя втората от серията експертни обсъждания на темата за енергийната бедност в рамките на...

Бездомност и неформални жилища в Европа

„Бездомност“ и „Неформални селища“ cа две от шестте глави на университетско учебно помагало, подготвени от изследователския екип на Институт Отворено...

Студенти от 7 европейски държави обсъждат правото на достойно жилище

Темата за неформалните жилища и политиките за подобряване на жилищните условия на уязвими групи събра 50 студенти и преподаватели от...

Новини

Факти и данни

Анализи и доклади