вторник, 27 февруари, 2024

Анализи и доклади

Индекс за медийна грамотност 2023: България е най-уязвима към дезинформация сред страните в ЕС

България е на последно място сред държавите от ЕС в Индекса за медийна грамотност за 2023 година. България заема 35-то...

Дефиницията за енергийна бедност в България – съдържание и приложения

България е на финалния етап от приемането на официална дефиниция за енергийна бедност, но съществува риск нейното използване за целите...

Високи нива на гражданска активност сред младежите от уязвими общности

Младежите от уязвими общности показват високи нива на гражданска активност. Участието им в доброволчески дейности е неочаквано високо на фона...

Какво и как влияе на дезинформацията и фалшивите новини

Преобладаващата част от активните граждански организации в България са скептично настроени към ефективността на регулациите и институциите в България при...

Съвместни програми с чуждестранни висши училища в България през 2022 година

- Диплома от чуждестранно висше училище може да се получи в България в 77 съвместни програми за придобиване на степен...

Индекс на медийната грамотност 2022: България е най-уязвима сред страните в ЕС

Финландия (1-во място), Норвегия (2-ро място), Дания (3-то място) и Естония (4-то място) са начело в класацията на Индекса на...

Новини

Факти и данни