събота, 15 юни, 2024

Анализи и доклади

Гражданско участие и граждански ценности сред деца и младежи от уязвими училищни общности

Как и колко активни са младите хора от уязвими училищни общности? Какво ги вълнува и какви са мечтите им? Според...

Смяна на поколенията: все повече млади хора губят вяра в демокрацията

Младите хора по света (поколението Z и милениалите) вярват най-малко в демокрацията в сравенине с която и да е било...

Индекс за медийна грамотност 2023: България е най-уязвима към дезинформация сред страните в ЕС

България е на последно място сред държавите от ЕС в Индекса за медийна грамотност за 2023 година. България заема 35-то...

Дефиницията за енергийна бедност в България – съдържание и приложения

България е на финалния етап от приемането на официална дефиниция за енергийна бедност, но съществува риск нейното използване за целите...

Високи нива на гражданска активност сред младежите от уязвими общности

Младежите от уязвими общности показват високи нива на гражданска активност. Участието им в доброволчески дейности е неочаквано високо на фона...

Какво и как влияе на дезинформацията и фалшивите новини

Преобладаващата част от активните граждански организации в България са скептично настроени към ефективността на регулациите и институциите в България при...

Новини

Факти и данни