Фонд Активни граждани трябва да се справи с пасивността

07.06.2018

„Мнозинството от българските граждани не е убедено, че демокрацията е най-добрата форма на управление. Мнозинството не се чувства представено в демократичните институции. Огромна част от българските граждани – около 80% – стоят встрани от всякаква организирана форма на сдружаване. Те не членува никъде. Целта на Фонд Активни граждани е да преодолее тази гражданска пасивност“.

Това каза Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София при официалното откриване на Фонд Активни граждани в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Основният фокус в дейността на Фонда през следващите седем години ще бъде укрепването на демократичното общество, спазването на човешките права и развиването на капацитет на гражданския сектор, подчерта Стойчев.

„Гражданският сектор в България минава през труден период, но Фонд Активни граждани е огромен шанс за развитие на типичните граждански активности“, заяви от своя страна вицепремиерът Томислав Дончев в приветствие към участниците в събитието. Той каза още, че е редно държавата да подпомага третия сектор, без тази помощ да се превръща в зависимост. „Крайната цел, към която трябва да се стремим обаче, е самото обществото да издържа своите граждански организации“, заяви Дончев.

По време на събитието бяха представени данни за обществените нагласи към демокрацията, върховенството на правото и основните права на човека през 2018 г. Данните, представени от Иванка Иванова, директор на Правна програма в Институт Отворено общество – София, са от национално представително изследване на общественото мнение, проведено от ИОО-С през април тази година. Иванова подчерта, че мнозинството български граждани се чувстват непредставени в демократичните институции. Освен това те смятат, че законите в страната не се прилагат еднакво за всички и остават изолирани от обществения живот. „Друг голям разлом със страните от ЕС е участието – за България то остава изключително ниско: цели 80 % от гражданите не членуват никъде“, каза Иванова.

Презентация на тема Демокрация и гражданско участие

„Хората, които изразяват доверие в неправителствените организации, са формирали мнението си от преки впечатления или от медиите. Основната причина, която гражданите изтъкват за недоверието си в неправителствените организации или за липсата на мнение по въпроса е, че нямат информация за дейността им (47% от изразилите недоверие в НПО и 53% от хората без мнение)“.

Това каза Боян Захариев, директор на програма Публични политики в Институт Отворено общество – София, който представи данни от национално проучване на общественото мнение за състоянието на гражданските организации в България.

Презентация на тема Доверие в НПО през 2018 година

Обобщени данни от националното представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество – София.

Специално участие в конференцията взе Роберт-Ян Ул от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), който говори за предизвикателства пред организациите на гражданското общество в ЕС, работещи в сферата на правата на човека. В навечерието на официалното откриване Фонд Активни граждани в България Майкъл О’Флаерти, Директор на Агенцията за основните права на Европейския съюз (FRA) заяви: „Безвъзмездните средства от ЕИП и Норвегия допринасят за подобряването на живота на хората в цяла Европа. ЕИП и страните-донори са и важни стратегически партньори на Агенцията за основните права на Европейския съюз, доколкото работим заедно за насърчаване на култура на основните права в целия ЕС. Днешният старт на Фонд Активни граждани в България отбелязва още една стъпка в този процес и ще помогне на българското гражданско общество да насърчи по-добре социалното сближаване и развитие, както и спазването на правата на човека, във всички общности в страната“.

По време на събитието бяха представени основните програмните приоритети и финансовите инструменти на Фонда. Елица Маркова, програмен мениджър на Фонда за България, обяви основните приоритети: Подобряване на демократичната и гражданската култура и осведоменост; Повишаване на подкрепата за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажимента на гражданите за опазване на околната среда във връзка с промените в климата; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

Елица Маркова говори и за разпределението на бюджета по приоритети, за допустимите кандидати и партньори, както и за механизмите за подкрепа, които включват конкурси за дългосрочни инициативи, текуща схема за малки инициативи, Двустранен фонд и др.

Презентация Програмни приоритети и финансови инструменти на Фонд Активни граждани в България 

The Active Citizens Fund in Bulgaria Programme Priorities and Measures for Support

В представянето на целите и приоритети на Фонд Активни граждани се включиха и Илияна Николова, Изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Сара Перин, Изпълнителен директор на Тръст за социална алтернатива.

 

В събитието участва и Чила Чимбалмос, Старши съветник от Норвежкия Хелзинкски Комитет, която говори за възможностите за развитие на партньорски проекти между неправителствени организации от България и страните-донори.

Оператор на Фонд Активни граждани в България е Институт Отворено общество – София, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“.