Какво и как влияе на дезинформацията и фалшивите новини

10.01.2023

Преобладаващата част от активните граждански организации в България са скептично настроени към ефективността на регулациите и институциите в България при противодействието на фалшивите новини и дезинформацията.  Това показват данните от анкета, проведена сред близо сто представители на граждански организации, регистрирали се за участие в годишната среща на Фонд Активни граждани България през  ноември 2022 година.

Мнозинството от участниците в проучването споделят категоричното мнение, че образованието,  медийният плурализъм (дефиниран като наличието на медии с разнообразни ценности и журналистически практики), отразяването на богатство от гледни точки, създаването на платформи за проверка на фактите, приемането на етични кодекси за журналисти и прозрачната медийна собственост влияят възпиращо върху разпространението на дезинформация и фалшиви новини. С голяма подкрепа се ползва прилагането на мерки за цензуриране на екстремистки медии.

Голямата част от попълнилите анкетата оценяват позитивно толерирането на различното мнение, но в рамките на някакви широко приети стандарти за позициите и тезите, които могат да се отстояват и тези, които са прекалено крайни (екстремистки). На този фон очаквано амбивалентно е отношението към избягването на конфронтация и търсенето на компромис. Аудиторията е разделена в преценката си за това дали влизането в конфликт не е (в някои случаи) по-добрият начин за борба с дезинформацията и фалшивите новини и същевременно с това е убедена, че заемането на активна гражданска позиция намалява пространството за дезинформация и фалшиви новини.

Оценката на приноса на конкретни форми на управление с характерните за тях институции демонстрира силното убеждение на участниците в анкетата, че демокрацията с конституционно гарантирана свобода на словото би трябвало да има ясни и безспорни предимства в борбата с дезинформацията пред авторитаризма и други недемократични форми на управление.

Вижте повече в анализа Какво и как влияе на дезинформацията и фалшивите новини? Представяне на данни от анкетно проучване сред граждански организации – бенефициенти по Фонд Активни граждани България

Анкетата е проведена в периода 15.11 – 25.11.2022 г. във връзка с подготовката на четвъртата годишна среща на Фонд Активни граждани България на тема: “Ролята на гражданските организации за борба с дезинформацията и за подобряване на медийната грамотност”.