Фонд Активни граждани е възможност, която не трябва да пропускаме

07.11.2018

Моментът, в който изпълняваме Програма „Фонд Активни граждани България“ е уникален. Защото той съвпада с период на трансформации, който вече дори не поставят въпроса с каква скорост се движим, а в каква посока. А когато става дума за теми като човешки права и демокрация, все повече имаме чувството, че се намираме на кръстопът – не само ние, в България, но и Европа като цяло. В този смисъл възможностите, които имаме днес, може да ги нямаме след две или три години.

Това каза Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София при откриването на информационната среща, организирана от Оператора на Фонд Активни граждани България.

Вероятно след изтичането на този програмен период на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ще има и други аналогични програми в подкрепа на гражданското общество, каза Стойчев. „Възможностите, които имаме днес обаче, може да ги нямаме след две или три години. Затова много ми се ще настроението, с което се отнасяме към Програмата, да е такова, сякаш тя е последна. Защото предизвикателствата, които можем да адресираме днес, може да нямаме шанс да адресираме след  две или три години, когато отново ще имаме конкурс по същата програма“, продължи Стойчев.  Той обърна специално внимание на съдържанието, което се очаква от организациите-кандидати. „Ще бъде жалко, ако проектите по тази програма се сведат до поредица от кръгли маси и конференции, без да имат реален ефект върху средата.  Това ще бъде пропусната възможност“, каза той.

В информационната среща, организирана от Фонд Активни граждани България в София, се събраха близо 200 представители на неправителствени организации. По време на събитието Елица Маркова (програмен мениджър на Фонда), Десислава Велкова (заместник програмен мениджър) и Велико Шербанов (финансов директор на Фонд Активни граждани) представиха основните приоритети в рамките на Първия конкурс за стратегически проекти, специфичните цели, условията за допустимост и особеностите, свързани с попълването на бюджетната матрица и допустимите разходи по конкурса. Милен Минчев (Институт Отворено общество – София) представи Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) .

Информационните дни ще продължат в градовете Велико Търново (14 ноември), Варна (15 ноември) и Бургас (16 ноември).