Нова схема за финансиране на малки двустранни инициативи с организации от страните донори

04.03.2020

Фонд Активни граждани България обявява нова схема за финансиране на малки двустранни инициативи, насърчаващи сътрудничеството със страните донори Норвегия, Исландия, Лихтенщайн (Мярка 2).

Български неправителствени организации, допустими кандидати по Фонд Активни граждани България , както и организации от страните донори (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн), могат да кандидатстват за получаване на финансиране за осъществяване на инициативи, които допринасят  за укрепване на двустранното сътрудничеството между България и държавите донори – Норвегия, Исландия, Лихтенщайн. Инициативите, предлагани от български организации, трябва да се осъществяват в партньорство с организации от страните донори. Финансирането се осигурява от Фонда за насърчаване на двустранните отношения на програма Фонд Активни граждани България в рамките на ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Максималният размер на финансовата помощ е 5 000 евро.

Заявления ще се приемат текущо до 29.02.2024 г., освен ако Операторът не укаже друго на официалния сайт на програмата.

Повече подробности, както и цялата документация за Мярка 2 може да намерите на страницата на Фонд Активни граждани България.