Мерки на Институт Отворено общество – София в условията на извънредно положение

13.03.2020

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната и мерките срещу разпространението на новия коронавирус, Институт Отворено общество – София въвежда дистанционна форма на работа на своя екип в периода 13-29 март 2020 година вкл. Комуникацията с членовете на екипа ще може да се осъществява по електронна поща. Достъпът на външни лица до офиса на Института ще бъде ограничен.

Бенефициентите на Фонд Активни граждани България скоро ще получат по електронна поща и/или чрез съобщение в ЕСПУП насоки за изпълнение на проектните дейности в условията на извънредно положение. При въпроси бенефициентите на Фонда могат да се обръщат по електронна поща към мениджъра на тематичния приоритет, в рамките на който изпълняват проект.

Пазете себе си и околните!