Новата сесия на Схемата за малки инициативи стартира с нови Насоки за кандидатстване

17.03.2020

На 17 март 2020 г. стартира поредната сесия на Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България. Операторът на Фонда обръща внимание, че Насоките за кандидатстване за третата сесия са променени, вкл. специфични цели, целеви групи и крайни ползватели.

Тук може да намерите актуалните Насоки по конкурса за проектни предложения по Схемата за малки инициативи (валидни от 17 март 2020 г.)

Крайният срок за подаване на проекти в рамките на третата сесия на Схемата за малки инициативи изтича на 17 септември 2020 г.