В отговор на войната в Украйна: Извънреден конкурс на Фонд Активни граждани

18.03.2022

Операторът на Фонд Активни граждани България обявява конкурс за проектни предложения на граждански организации. Конкурсът се провежда под формата на извънредна сесия по Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани и е в отговор на променената среда и възникналите предизвикателства вследствие на войната в Украйна. По конкурса ще бъдат подкрепени проекти на български граждански организации, допринасящи за преодоляване на негативните ефекти от войната за най-уязвимите групи от обществото, включително бежанци и мигранти (без оглед на техния етнически произход), за противодействие на дезинформацията и преодоляване на информационното неравенство, както и за изграждането на капацитет и партньорства и за формулиране на устойчиви политики в променящия се европейски контекст.

Проектите могат да бъдат с продължителност от 2 до 12 месеца и с максимален размер на безвъзмездното финансиране до 25 000 евро.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18 април 2022 г. в 17:00 часа.

Средствата за конкурса са предоставени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Оператор на Фонд Активни граждани България е Фондация „Институт Отворено общество – София“ в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Още подробности за предстоящия конкурс може да намерите на страницата на Фонд Активни граждани България.