Open Data

Интернет страницата Оpendata.bg е създадена през 2010 г. от Фондация „Институт Отворено общество – София“ като място за публикуване на продуктите от социологическите изследвания, провеждани от екипа за социологически изследвания и статистически анализи на Института. На нея могат да се намерят основните теми, които са застъпени в провежданите изследвания, методологията, по която са провеждани и резултатите във вид на едномерни разпределения и тенденции на развитие по определени въпроси. Концепцията при разработване на страницата е тя да представлява едновременно информационен портал, представящ работата на екипа за социологически изследвания и статистически анализи, а същевременно и база данни за свободен достъп до първичните данни от част от социологическите изследвания. Страницата се развива основно в няколко посоки.

  • Първо, на нея се публикуват резултатите от провежданите регулярни социологически изследвания от тип омнибус, като се представят едномерните разпределения по основните теми. Тези изследвания се провеждат веднъж или два пъти в годината и изследват основни социално-икономически и политически теми, включително и блокове с въпроси, касаещи речта на омразата, социални дистанции и отношение към Европейски съюз.
  • Второ, на база на регулярните изследвания от тип омнибус, се следят тенденциите развитието на общественото мнение по определени теми. На страницата могат да бъдат намерени анализи на промените в обществените нагласи от 2010 година насам, които очертават динамиката във възгледите на българското общество през изследвания период по приоритетните за работата на института теми.
  • Трето, представят се резултати от специфични изследвания, провеждани от екипа, например „Човешките ресурси в общественото здравеопазване в България“ – изследване, фокусирано върху мнението на медицинските специалисти за състоянието на здравеопазването и нагласите им за емиграция, проведено с подкрепата на Български лекарски съюз; „Crisis Monitoring Survey“ – панелно изследване на ефектите на кризата върху домакинствата в България, проведено съвместно със Световната банка.
  • Четвърто, разработена е платформа, в рамките на Оpendata.bg, на която се качват, когато това е възможно, файловете с първичните данни и методологиите за провеждане на съответните изследвания и са предоставени за свободно ползване от изследователи за научни цели.

Създаването и развитието на Оpendata.bg е резултат на дългогодишен опит на „Институт Отворено общество – София“ в провеждането на социологически изследвания и необходимостта от пространство, в което да се представят резултатите от тези изследвания. Същевременно, Оpendata.bg е естествен резултат от разбирането на Института, че пътят към отворените демократични общества минава и през достъпа до информация, споделянето на изследователски резултати, данни и методология с всеки, който има желание да се сдобие с тях. Политиката на „отворени данни“ създава общност от търсещи и информирани хора, които са основният гарант за гражданското развитие на едно общество. Не на последно място, екипът за социологически изследвания и статистически анализи се опитва, чрез систематичното публикуване на данните от провежданите изследвания,  да създаде своеобразен протокол за представяне на резултатите от социологически изследвания, като наред със самите цифри, се представя методологията, по която е извършено изследването, генералната съвкупност, за която се отнася и периода, в който е проведено.

Повече информация за провежданите изследвания може да намерите в Анализи и доклади.

Най-интересните резултати можете за прочетете във Факти и данни.

За контакти:

opendata@osi.bg