Проекти по Фонд Активни граждани могат да получат подкрепа за допълнителни дейности

20.03.2023

Операторът на Фонд Активни граждани открива процедура за финансиране на допълнителни комуникационни дейности по проекти на Фонда, които са в период на изпълнение. Допустими кандидати са организациите, изпълняващи проекти със срок на приключване не по-рано от 30 юни 2023 г.

Целта на процедурата е подобряване на комуникацията относно вече одобрени и продължаващи проекти, допринасящи за постигането на целите на изпълнявания проект и публичния имидж на изпълняващите ги граждански организации сред целевите аудитории.

Общият индикативен бюджет за настоящата процедура е приблизително 90 000 евро, като допълнителните грантове за комуникация могат да бъдат с размер от минимум 3 000 и максимум 5 000 евро за проекти по Схемата за малки инициативи и минимум 5 000 – максимум 10 000 евро за стратегически проекти.

Крайният срок за кандидатстване по настоящата процедура е 24 ч. на 20 април 2023 г.

Кандидатстването е онлайн базирано, като всеки от допустимите кандидати може да намери електронното Заявление за финансиране на допълнителни комуникационни дейности в профила си в ЕСПУП.

Пълни „Условия и насоки за подаване на заявления за финансиране на допълнителни комуникационни дейности по проекти на Фонд Активни граждани България, които са в етап на изпълнение“, както и образец на Бюджета за допълнителни комуникационни дейности, може да намерите на страницата на Фонд Активни граждани България, Секция Конкурси.