Сравнителни данни за доброволческата и гражданската активност в България и Норвегия 2023 г.

Данните бяха представени по време на Петата годишна среща на програма Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2023 на тема „Гражданската активност, възможностите и визиите за развитие на активните граждански организации“.

Пълните доклади по темата предстои да бъдат публикувани.