Удвояване на броя на научни публикации на българските висши училища

Данните, събрани на целите на Рейтинговата система на висшите училища в България, показват продължаващо повишаване на броя и влиянието на научните публикации на българските висши училища.

Броят на научните публикации на българските висши училища в библиографската база данни Web of Science за петгодишния период 2018-2022 г. е над 24 000 и надхвърля двойно броя на публикациите, създадени през предходния петгодишен период (2013-2017 г.), когато те са били приблизително 11 500.

Броят на публикациите в библиографската база данни Scopus за периода 2018-2022 г. е малко над 27 000 и надхвърля повече от два пъти броя на публикациите за предходния петгодишен период (2013-2017 г.), когато те са били приблизително 11 400.

Индексът на Хирш (h-index) за българските висши училища като цяло също се увеличава при сравнение на двата времеви периода: от 85 на 109 в Web of Science и от 77 на 111 в Scopus. Индексът на Хирш е число, чрез което едновременно се оценяват продуктивността и значимостта на публикациите на определен учен, научна организация или група от организации.

 

Рейтинговата система на висшите училища в България е достъпна на български и на английски в интернет на адрес: https://rsvu.mon.bg

Рейтинговата система на висшите училища в България през 2023 година е обновена и данните в нея са актуализирани по поръчка на МОН от консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт „Отворено общество“ – София и Сирма Солюшънс.