Над 120 граждански активисти събра заключителното събитие на Фонд Активни граждани България

03.07.2024

„Преминахме през турбулентен период, в който историческото време се движеше по-бързо от астрономическото. За седем години се смениха осем правителства, имахме и Ковид криза. В тази несигурна среда обаче ние успяхме да гарантираме, че гражданският сектор ще успее да реализира своите дългосрочни инициативи“. Това каза изпълнителният директор Институт Отворено общество – София Георги Стойчев в началото на заключителното събитие на Фонд Активни граждани „Граждани на работа“. Той допълни, че благодарение на страните донори Фондът е осигурил най-голямо разнообразие на инициативите от тематична гледна точка. Подобно мнение защити и Керстин Агнета Валберг, съветник в Посолство на Кралство Норвегия, която присъстваше на събитието.

Един от фокусите на срещата бяха постиженията на гражданското общество у нас, но и върху предизвикателствата, пред които секторът е изправен.  

В началото бяха представени резултатите от финансираните проекти, като същевременно бяха провокирани важни разговори за бъдещето на гражданското общество. В него се включиха Илияна Николова, Изпълнителен директор на Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Георги Стойчев, Изпълнителен директор на Фондация „Институт „Отворено общество – София“, Мария Методиева, Директор „Институционални партньорства“, Фондация „Тръст за социална алтернатива“, мениджърите на тематичните приоритети, както и представители на подкрепени организации от България и Норвегия.

Особен интерес предизвика дискусията „Екстремизъм и демокрация – опитът на Норвегия и предизвикателства за България“. На нея Боян Захариев от Институт Отворено общество – София представи от направените през последните години социологически изследвания на Института за речта на омразата у нас. „Езикът на омразата е само повърхността, под която стоят цели идеологии и системи, чрез които хората коментират и обясняват настоящето. Това, че те в определени периоди мълчат, не означава, че омразата е изчезнала. Това са цели комплекси от разбирания и дълбоко вкоренени вярвания. Затова аз смятам, че за да се намали езикът на омразата, трябва да се отиде в дълбочина – в образователната система“, каза Боян Захариев. Неговата презентация е достъпна тук.

В дискусията се включиха и Гро Линдстад, Лизбет Ройнеланд и Магнус Хаконсен, които представиха Норвежката група за подкрепа след терористичната атака на 22 юли.

Третата голяма тема на събитието беше бъдещето на гражданските организации в България. Участниците обсъдиха ключови инициативи като Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, Платформата за генериране на проекти и Инициативата за изграждане на следващо поколение граждански лидери. В дискусията взеха участие Моника Писанкънева и Илияна Николова от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, Огнян Исаев от Фондация „Тръст за социална алтернатива“, и Илко Йорданов от Фондация „Институт „Отворено общество – София“.

„Две неща са важни за бъдещето на гражданския сектор у нас – да се насочи навън и да ползва експертизата на други сектори и да се обновява чрез млади хора“, каза Илияна Николова.

В панела се включиха още Стела Костова от Сдружение „Ромска академия за култура и образование“, Силсила Махбуб, един от участниците в Инициативата за изграждане на следващо поколение граждански лидери и Славка Петрова, един от стипендиантите от ромски произход, обучаващи се в медицинска специалност.

„Тази програма ми помогна да работя за моята кауза още по-целенасочено и ефективно, защото бежанците също сая граждани на България“, сподели Силсила Махбуб.

В следобедните часове на заключителното събитие участниците се включиха в разнообразни и интерактивни сесии.

Форум театралният спектакъл на „Театър Цвете“ под надслов „А ти какво би направил?“ представи три от най-често срещаните форми на насилие в училище, като насърчи публиката да участва активно и да предлага решения за справянето с тях.

По време на сесията „Активните граждани в обектива“ бяха представени и обсъдени кратки филми, създадени по проекти, които илюстрираха разнообразието и значимостта на подкрепените инициативи.

Темите на последващите дискусии бяха фокусирани върху медийната грамотност и гражданското образование като инструменти срещу дезинформацията. Специален акцент бе поставен и върху ролята на изкуството и културата за изграждането на информирано и активно общество.

Паралелно с основната програма, протече и целодневно филмово събитие „През обектива на гражданските организации“. Филмовата програма събра видео съдържание и кратки филми, създадени по инициативи, подкрепени от Фонда в периода 2017 – 2024 г., които илюстрираха разнообразието и значимостта на проектите, финансирани през годините.

Заключителното събитие на Фонд Активни граждани България отбеляза края на успешна седемгодишна програма, която създаде поле за обмен на практики и знания, насочени към бъдещето на гражданското общество и демокрацията в България.

Фонд Активни граждани България е на обща стойност 16 045 000 евро, предоставени изцяло от страните донори — Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата функционира до април 2024 г. и допринесе за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните отношения между страните бенефициенти и страните донори. В България Фондът се управлява от Фондация „Институт отворено общество“, Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Целта на Фонд Активни граждани е „Укрепнало гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“.