Антиевропейската пропаганда в българските онлайн медии

25.03.2024

Само за 2023 г. са тиражирани към 400 000 антиевропейски публикации в българските онлайн медии, сочи доклад на Фондация за хуманитарни и социални изследвания – София, създаден в рамките на инициативата „Европа срещу антидемократичната пропаганда“, финансирана от ЕС и Институт „Отворено общество- София“ по проект „Права и ценности“.  Докладът проследява медийното изграждане на образа на ЕС в над 8 000 сайта и блога онлайн на български език през цялата 2023 г.

Главните наблюдения от доклада показват, че въпреки членството на България в ЕС, в страната липсва национална комуникативна стратегия, насочена към изграждане на положителен образ на Европейския съюз. Нито държавните институции, нито обществените и националните медии са ангажирани със задачата да укрепват доверието в либералната демокрация и членството на страната в ЕС. Вместо това, докладът отбелязва наличието на множество и систематични опити за подкопаване на образите на либералната демокрация и на ЕС чрез разпространение на антиевропейска пропаганда и дезинформация. Пълният текст на доклада можете да намерите тук.

Докладът е създаден в рамките на инициативата „Европа срещу антидемократичната пропаганда“, финансирана от Институт Отворено общество – София“ (ИООС) и съфинансирана от Европейския съюз по проект „Права и ценности“ (ProEUvaluesBG). Изразените възгледи и мнения са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на ИООС.