Обществено мнение и социални нагласи 2015 г.

15.05.2015

Доклад от национално представително изследване на общественото мнение, проведено в периода 21 март и 9 април 2015 г.

Основни резултати от изследването:

  • В сравнение с периода 2013-2014 г. ситуацията в страната започва да се нормализира спрямо цяла поредица от индикатори. Позитивните оценки рязко се увеличават, докато негативните намаляват.
  • Наблюдава се задълбочаване на социалното разслоение в страната. Вече съвсем отчетливо може да се говори за съществуването на две Българии – една на високообразованите, млади хора, живеещи в София и областните градове и друга на лицата с основно и по-ниско образование, живеещи в застаряващите села и малки градове.
  • Линията на бедност за България се е покачила на 240 лв. към април 2015 г., но се увеличава неравенството на доходите между различните социални групи.
  • Наблюдава се наличието на стабилни мнозинства сред всички социални групи в подкрепа на членството в ЕС и политиката за финансова стабилност.
  • Телевизията остава доминираща медия в обществото. Интернет трайно измества радиото и вестниците като източник на информация за положението в страната.

Пълен текст на доклада Обществено мнение и социална нагласи 2015 г.