Обществено мнение и социални нагласи 2013 г.

30.07.2013

Доклад от национално представително изследване на общественото мнение, проведено в периода 5 – 16 юли 2013 г.

Основни резултати от изследването:

  • Негативните оценки за положението в страната достигат до безпрецедентно високо ниво за последните 6 години.
  • Доверието в институциите продължава да ерозира.
  • Съществува превес на настроенията в обществото в подкрепа на протестите срещу правителството, но те не са съпроводени със съществени промени в електоралните предпочитания.
  • Наблюдава се наличието на стабилни мнозинства сред всички социални групи в подкрепа на членството в ЕС и политиката за финансова стабилност.
  • Увеличават се нагласите в защита на демокрацията като ценност.
  • Телевизията остава доминираща медия в обществото. Интернет трайно измества радиото и вестниците като източник на информация за положението в страната.

Пълен текст на доклада Обществено мнение и социална нагласи 2013 г.