Възможности и предизвикателства пред ромската интеграция

30.10.2015

Проблемите и предизвикателствата пред ромското включване бяха основната тема на международния семинар, който се проведе в Осло между 28 и 30 октомври 2015 г. Семинарът беше организиран от Програмите за подкрепа на НПО в България и Румъния по Финансовия механизъм на ЕИП, от посолствата на Норвегия в София и Букурещ и от Норвежкия хелзинкски комитет.

В центъра на дискусиите бяха състоянието на ромското малцинство в България, Румъния и Норвегия, трудностите и добрите примери в разрешаването на проблемите в образованието, заетостта, жилищното настаняване и развитието на ромската общност като цяло в тези страни. Проблемите на ромското включване са приоритетни за Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, които, чрез Програмите си за подкрепа на НПО и редица други програми в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство финансират множество проекти, насочени към интеграцията на ромското малцинство.

„Само 45% от ромските деца посещават детски градини, а по-малко от 1% от ромите завършват университет. Безработицата сред това малцинство е 54 на сто, а ромите, които живеят в абсолютна бедност, са над 33%“. Това каза Мария Методиева от Тръста за социална алтернатива в своята презентация. Подобна картина на ромското „изключване“ в Румъния начерта и Флорин Мойса от Фондация Ресурсен център на ромските общности.

Добри практики по отношение на жилищното настаняване и ромското участие в местните общности споделиха Даниела Михайлова (Сдружение „Инициатива за равни възможности“) и Лилия Макавеева (Асоциация Интегро – България), а Деян Колев от Центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе говори за проблемите на образованието и ранното отпадане на ромските деца от училище.

В рамките на семинара бяха представени и документалните филми на Георги (Джеки) Стоев „Хляб и зрелища“ и „Тото и неговите сестри“ на режисьора Александер Нанау.