Годишна конференция на HDCA

Годишната конференция на Human Development and Capability Association (HDCA) ще се проведе в София, България от 11-13 септември 2023 г. Конференцията се организира съвместно от Институт Отворено общество – София (ИОО-С), Института по философия и социология – Българска академия на науките (ИФС-БАН), СУ „Св. Климент Охридски“, Тръст за социална алтернатива (TSA) и Sustainable Cooperation (SCOOP) от Нидерландия. Това е първата конференция на Асоциацията, която се организира в страна от Централна и Източна Европа.

HDCA е глобална общност от академици и практици, фокусирани върху ориентираното към хората развитие и подхода на способностите и възможностите за реализация (capabilities approach). Мисията на асоциацията е да насърчава както изследванията, така и политиките в областта на човешкото развитие и благосъстоянието. HDCA се състои от членове от много дисциплини и професии, включително икономика, философия, изследвания на развитието, здравеопазване, образование, право, правителство и социология, между другото.

Годишните конференции на HDCA, които събират над 300 участника, имат за цел да популяризират висококачествени, политически ориентирани академични изследвания, да насърчат интелектуалните дебати и да насърчат сътрудничеството между учени и практици. Задълбочените академични проучвания, представени по време на тази конференция, допринасят за създаването на политики не само на ниво централно правителство, но и на местно ниво. Тези конференции са отворени за учени, политици, практици и студенти, които разработват и активно прилагат парадигмата за човешко развитие. Дисциплините включват, но не се ограничават, до икономика, философия, политически науки и изследвания на развитието. Докато изследванията, представени на конференцията, могат да идват от всяка дисциплина и могат да бъдат теоретични, приложни или базирани на политики, всеки документ трябва да включва под някаква форма подхода на способностите и/или парадигмата на човешкото развитие.

Годишната конференция HDCA през 2023 г. в София е под надслов “Vulnerability, human development and cooperative re-building in turbulent times”. Изборът на тематичния фокус на събитието се дължи на факта, че живеем са в турбулентни времена, времена, характеризиращи се с динамични, задълбочаващи се неравенства както между и вътре в обществата, както и повишени нива на несигурност и уязвимост. Пандемията от Covid 19, изменението на климата, екологичните бедствия, войната в Украйна и много други конфликти по света задълбочиха тези тенденции. Последствията са очевидни в човешкия и нечовешкия живот, поставяйки многопластови пречки пред човешкото развитие. Между 2020 г. и 2021 г. индексът на човешкото развитие се сви за всички страни. Прилагането на подхода на способностите може да насърчи изучаването кой печели и кой губи от последните обществени развития. Как е възможно развитието като свобода, както е очертано от Амартия Сен, при тези обстоятелства? Има ли способности, които могат да насърчат просперитет, надежда и преосмислено бъдеще в нашия съвременен свят? Това са част от въпросите, на които конференцията ще се опита да даде отговор.

Основните лектори включват Марта С. Нусбаум, Чикагски университет, САЩ, Мелани Уокър, Университет на свободната държава, Южна Африка, Бранко Миланович, City University Ню Йорк, САЩ, Суббу Субраманиан, бивш професор в Мадраския институт за изследване на развитието , Индия, Васил Киров, Институт по философия и социология, БАН, България, Густав Арениус, Институт за изследвания на бъдещето, Швеция, Урсула Холтгреве, Център за социални иновации, Австрия, Йост де Лаат, Университетски център за глобални предизвикателства в Утрехт, Нидерландия, Евгения Волен, програмен директор, Тръст за социални постижения, България.

Контакт:

Марин Лесенски, програмен директор, Европейски политики, ИООС

Ел. поща: mlessenski@osi.bg

Информация за конференцията на сайта на HDCA (на английски)

Информация за конференцията на сайта на ИФН – БАН (на български)