Световна конференция по човешкото развитие ще се проведе през 2023 г. в София

16.12.2022

Годишната международна конференция на Human Development and Capability Association (HDCA) ще се проведе на 11-13 септември 2023 г. в София. Конференцията се организира съвместно от Институт Отворено общество – София, Института по философия и социология при БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Тръста за социална алтернатива и Sustainable Cooperation (SCOOP). Темата на конференцията е “Уязвимост, човешко развитие и възстановяване чрез сътрудничество в бурни времена”  (“Vulnerability, human development and cooperative re-building in turbulent times”).

Асоциацията за човешко развитие и способности и възможности за реализация (HDCA) е глобална общност от академици и практици, която се стреми да изгради интелектуална общност около идеите за човешкото развитие, подхода на способностите и възможностите за реализация и да свърже тези идеи с формирането на политики. Асоциацията насърчава научни изследвания в рамките на редица дисциплини, вариращи от икономика до философия, проучвания за развитие, здравеопазване, образование, право, управление, социология и др.

Това е първата конференция на асоциацията, която се организира в страна от Централна и Източна Европа.

Основните лектори на конференцията включват:

Марта Нусбаум, Чикагски университет, САЩ

Мелани Уолкър, Президент на HDCA, Южна Африка

Бранко Миланович, Градски университет в Ню Йорк, САЩ

Субу Субраманиан, Независим учен, Индия

Васил Киров, ИФС-БАН, България

Густав Архениус, Институт за изследвания на бъдещето, Швеция

Урсула Холтгреве, Център за социални иновации, Австрия

Организаторите на годишната конференцията за 2023 г. отправят покана за изпращане на заявки за доклади по темата на конференцията, както и по всички основни теми на Асоциацията за човешко развитие и способности.

Крайният срок за изпращане на резюмета е 15 февруари 2023 г.

Мястото на провеждане на конференцията ще бъде Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ( https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng ).

Повече информация за конференцията, включително описание на темата и основните тематични полета, може да видите и на нейния уебсайт: https://hd-ca.org/conferences/2023-hdca-conference-sofia-bulgaria

Въпроси могат да се отправят към организаторите на конференцията на: hdca2023@osi.bg