Следващата стъпка в разширяването на ЕС

Програма „Аналитични центрове за бъдещето на разширяването на ЕС“


Има нов импулс в политиката на разширяване на ЕС с поемането на подновен ангажимент към страните от Западните Балкани и предоставянето на статут на кандидати на Украйна, Молдова и Грузия. Това се случва 20 години след срещата на върха в Солун през 2003 г. и обещанието за перспектива за членство на Западните Балкани в ЕС, което до момента не успя да опрадае надеждите, които се влагаха на него. В този период на изгубено време и възможности присъединяването беше в застой. Моделът и наративът на ЕС бяха сериозно оспорени от геополитически съперници, а рисковете за регионалната сигурност останаха високи. ЕС носи своята част от отговорността, но бавният темп на реформите, завладяването на държавата, отстъплението от демокрацията, а понякога и липсата на истинска воля за присъединяване в страните кандидатки не помагаха на каузата на разширяването.

В момента обаче има нов импулс за разширяване на ЕС, който вече обхваща региона от Скопие и Тирана до Киев и Кишинев. За мнозина настоящият стремеж е преди всичко геополитически отговор на руската война срещу Украйна. Действително войната беше сигнал за събуждане на ЕС, но обновяването на разширяването на ЕС може да отговори и на по-широк набор от предизвикателства и възможности за ЕС в регионален и глобален мащаб. Тази историческа възможност не бива да се пропилява и следващите няколко години са от съществено значение за запазване на динамиката на разширяването на ЕС.

В този предизвикателен геополитически контекст е необходимо да се поддържа функциониращ и да се доусъвършенства процесът на разширяване на ЕС към Западните Балкани, Украйна, Молдова и Грузия в името на запазването на мира, сигурността и демократичния ред в ЕС, неговите държави членки и на европейския континент.

Институт Отворено общество – София (ИООС; osis.bg) с подкрепата на Фондациите „Отворено общество“ (Open Society Foundations (OSFs)) стартира програмата „Аналитични центрове за бъдещето на разширяването на ЕС“ (Think Tanks for the Future of EU Enlargement – TFEP; thenextmile.eu), за да допринесе за насърчаването на информиран дебат по отношение на разширяването на ЕС чрез подкрепа за включване на гледните точки на аналитичните центрове от страните кандидатки към актуалните дискусии в ЕС и за стимулиране на тяхното партньорство с водещи аналитични центрове в държавите от съюза.

При осъществяването на своите инициативи пограмата „Аналитични центрове за бъдещето на разширяването на ЕС“ си сътрудничи тясно със Съвета за външна политика DGAP в Германия, Института „Жак Делор“ във Франция, Института „Клингендаел“ в Нидерландия и Карнеги Европа.

Уебсайтът thenextmile.eu служи като основна платформа за програмата „Аналитични центрове за бъдещето на разширяването на ЕС“, както и за публикуване на доклади, становища и подходяща информация от партноьрските организации и други институции относно процеса на разширяване на ЕС.

За контакти:

Марин Лесенски, програмен директор, ИОО-София

ел.поща: mlessenski@osi.bg