Наградите от най-новото издание на Рейтинга на университетите

12.01.2018

Вестник „24 часа“, съвместно с Министерството на образованието и науката и Институт Отворено общество – София организираха церемония, на която бяха връчени наградите на водещите университети в България. Седмото издание на Рейтинговата система на висшите училища сравнява 52 професионални направления в  51 висши училища по 44 обективни критерия.

„Рейтинговата система ни даде инструмент да проведем политика за преструктуриране на приемите в системата на висшето образование, преструктуриране на висши училища с по-ниска оценка за качество и реализация към висши училище с по-висока оценка, професионални направления с по-ниска нужда на пазара на труда в бъдещи такива с по-висока очаквана необходимост“, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев при откриването на церемонията. Той допълни, че системата  е своеобразен крайъгълен камък в развитие на системата на висшето образование.

„Рейтинговата система е пътеводител пред новите хоризонти, пред които искаме да изправим университетите, научните изследователи, студентите, младото поколение и бъдещето на България и Европа“, каза от своя страна Мария Габрием, еврокомисар по цифрова икономика и общество.

На церемонията, на която присъстваха ректорите на висшите училища в страната, министри, депутати и представители на бизнеса, бяха отличени общо 19 висши училища. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е лидер в 23 професионални направления. „През годините бяха положени много усилия за национално признаване на рейтинговата система. Сега тя става все по-съвършена“, каза ректорът на СУ проф. Анастас Герджиков.

Техническият университет е първи в шест професионални направления, а Медицинският университет – София – в четири. Сред наградените бяха Военната академия “Г. С. Раковски”, Химикотехнологичният и металургичен университет (лидер в три професионални направления), Минно-геоложкият университет, УНСС, Лесотехническият университет в София, Аграрният университет в Пловдив и Университетът по хранителни технологии, УАСГ, НАТФИЗ, Музикалната академия и Художествената академия, Американският университет в България, НБУ, Медицинският университет в Плевен, Пловдивският университет, Академията на МВР, НСА, Великотърновският университет, Тракийският университет, Медицинският университет – Варна.