Рейтинговата система на ВУ стимулира качеството на образованието

14.12.2017

„Рейтинговата система на висшите училища стимулира качеството на образованието в България. Тя е мощен инструмент за модернизация на висшето образование“. Това заяви Мария Фъртунова, директор на Дирекция „Висше образование“ към МОН, при представянето на новото издание на Рейтинговата система на висшите училища (РСВУ). Доц. Фъртунова подчерта, че РСВУ се е утвърдила като мощно средство за информиран избор и за вземане на решения от ръководствата на висшите училища.

„Напоследък наблюдаваме значително рационализиране на приема във ВУ и това се дължи на информирания избор на кандидат-студентите“, допълни от своя страна министърът на образованието Красимир Вълчев. Той уточни, че през последните 4 години приемът във висшите училища е паднал от 65 хиляди на 51 хиляди. Според министър Вълчев политиките за рационализиране на висшето образование дават резултат: през тази година министерството няма да утвърди 15 професионални направления в държавната форма на обучение в някои висши училища.

„Основната тенденция, която наблюдаваме през тазгодишното издание на РСВУ е подобряването на връзката между висшето образование и пазара на труда“, каза Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено общество – София. Той каза още, че за първи път границата на безработицата сред завършилите висше образование пада под 3%.  Същевременно обаче около половината от завършилите не се реализират на позиции, изискващи висше образование. „Това е структурен проблем“, каза Стойчев.

Рейтинговата система е достъпна на български и английски език в интернет на адрес: http://rsvu.mon.bg

Целта на Рейтинговата системата е да подпомага кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища в България.

Изданието на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2017 година е актуализирано по поръчка на МОН от консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт Отворено общество – София и Сирма Солюшънс в изпълнение на договор с предмет „Актуализиране и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в България за 2017 г.“.