Министърът на образованието: Рейтинговата система е едно от най-добрите неща във висшето образование през последните 10 г

16.11.2022

„Личното ми убеждение е, че рейтинговата система е едно от най-добрите неща, които се случват във висшето образование през последните 10 г.“,  заяви министърът на образованието професор Сашо Пенов при представянето на изданието на Рейтинговата система на висшите училища в България за 2022 година, което се състоя в сградата на МОН на 14 ноември. Министърът допълни че, системата “съдържа най-пълните достъпни данни за състоянието на висшите училища в България, по които могат да се ориентират както кандидат-студентите, така и Министерството на образованието и науката при изготвянето на своите политики в сектора“. Като пример министър Пенов посочи определянето на приема на студентите в държавните висши училища, актуализирането на картата за висшето образование и финансирането с коефициент за качество.

„Рейтинговата система е от изключителна важност и за факултетите, в които практически се провежда обучението по професионалните направления. Факултетите очакват резултатите от рейтинга, за да могат да изготвят своите планове за акредитация, за да могат да подобрят обучението в съответното професионално направление, за да могат да се конкурират помежду си.“, допълни министърът на образованието.  

Рейтинговата система на висшите училища в България през 2022 година е обновена и данните в нея са актуализирани по поръчка на МОН от консорциум, съставен от Институт „Отворено общество – София“ и Сирма Солюшънс.

При представянето на изданието на Рейтинговата система за 2022 година изпълнителният директор на Институт „Отворено общество – София“ Георги Стойчев изтъкна наличието на четири положителни тенденции в българското висше образование, свързани с постепенното подобряване на реализацията на завършилите на пазара на труда, с увеличаването на броя и на влиянието на научните публикации от учени в българските университети, с увеличаването на дела на чуждестранните студенти, както и с повишаването на броя студентите, които се обучават в съвместни програми между български висши училища и образователни институции от чужбина. В същото време Георги Стойчев изтъкна, че доминиращата през последното десетилетие негативната тенденция за непрекъснат спад в броя на студентите поне временно е прекъсната.

Между 2013 и 2020 година броят на студентите в България спадна от над 260 000 до под 200 000, но от миналата година насам се забелязва стабилизиране на броя им на ниво от над 200 000. Според Георги Стойчев при равни други условия може да се очаква увеличаване на броя на студентите през следващите 6-7 години благодарение на демографската вълна на родените в периода 2003-2009 година, когато в страната се наблюдаваше повишена раждаемост. Той обаче предупреди, че това увеличение ще бъде само временно и в по-дългосрочен план проблемът със намаляващия брой на студентите остава. „В този смисъл българските висши училища ще получат един демографски бонус, чийто положителен ефект ще престане да действа след 2028 г., когато отново се очаква рязък спад на броя на студентите в България“, коментира директорът на Институт „Отворено общество – София“.

Рейтинговата система, която за първи път беше публикувана през 2011 година, сравнява представянето на 52 висши училища в рамките на 52 професионални направления на основата на десетки показатели, измерващи различни аспекти на учебния процес, научната дейност, учебната среда, предлаганите социално-битови и административни услуги, престижа и регионалната значимост на висшите училища, както и реализацията на завършилите на пазара на труда.

Целта на Рейтинговата системата е да подпомага кандидат-студентите в усилията им да направят информиран избор и да се ориентират в многообразието от възможности за обучение, които се предлагат от висшите училища в България. Чрез интерактивната уебстраница на Рейтинговата система (https://rsvu.mon.bg) потребителите могат да се запознаят с предварително изготвени „стандартизирани класации“ на висшите училища по професионални направления, както и да направят свои „собствени класации“ с оглед на индивидуалните си интереси и предпочитания, използвайки наличните в системата индикатори и функционалности. Рейтинговата система съдържа и информация  за най-често срещаните професии сред завършилите различните професионални направления в различните висши училища в България, както и списък със специалностите, по които отделните висши училища предоставят обучение.

Още резултати от последното издание на Рейтинговата система за 2022 г.

Рейтинговата система е достъпна на български и на английски език в интернет на адрес: https://rsvu.mon.bg