Ново издание на Индекс на настигането

16.05.2018

Процесът на сближаване на новите държави членки на ЕС с по-старите съседи на Запад продължава и като цяло е успешен, но все още нито една нова държава членка на ЕС от Централна и Източна Европа не е достигнала средните нива на цялостно развитие, характерни за старите страни членки на съюза. Това показват резултатите в новото издание на класацията „Индекс на настигането“.

Най-добре представителите се страни в Индекса на настигането за 2017 година за поредна година са концертрирани в Северозападна Европа, като Дания е на 1 място от 35 страни, следвана от Швеция (2 място), Люксембург (3 място), Холандия (4 място) и Финландия (5 място). Страните на последните места в класацията са в Югоизточна Европа като Босна и Херцеговина (БиХ) е на последното 35 място, Турция (34 място), Македония (33 място), Албания (32 място) и Сърбия (31 място).

В цялостната класация в новото издание на Индекс на настигането за 2017 г. България заема 29 място от общо 35 страни, като запазва позициите си от изданието за 2016 година, но е с едно място по-надолу от най-доброто си представяне, достигнато през 2013 г. и 2011 г. Това я прави последна сред новите страни членки. Резултатът в точки остава непроменен през годините, като има увеличение с по-една точка спрямо индекса за 2016 година, за да достигне 35 точки по скала от 0 до 100 (най-нисък до най-висок резултат) в сегашното издание.

Индексът на настигането измерва и класира постиженията на 35 страни в Европа – страни членки на ЕС и кандидатки, по 47 индикатора, разделени в четири категории – икономика, демокрация, качество на живот и управление. Той е създаден и се поддържа от Институт Отворено общество – София и е достъпен на www.TheCatchUpIndex.eu.  Индексът дава възможност да се определят тенденции и модели в процесите на развитие на отделни страни, групи от страни или определени категории.

За повече подробности вижте секция Анализи и доклади.

Пълен текст на доклада Try harder. Findings of the European Catch-Up Index 2017