Ново издание на Индекс на настигането

14.03.2019

През 2018 година все още нито една от страните, присъединили се към ЕС с разширяванията на съюза от 2004 година насам  не успява да достигне до средните нива на развитие на старите страни членки в икономиката, качеството на живот, демокрацията и управлението. Новите страни-членки продължават да се сближават с останалите държави в ЕС, но процесът се забавя в последните години като някои страни се отклоняват от траекторията на развитие или стагнират в отделни категории. Това се казва в нов доклад на Инициативата за европейски политики в рамките на Институт Отворено общество – София, проследяващ процесите на сближаване и раздалечаване в ЕС.

В „Индекса на настигането“ за 2018 петте най-добре представили се страни по цялостен резултат са Дания (1 място, 71 точки), Швеция (2 място, 70 точки), Люксембург (3 място, 70 точки), Холандия (4 място, 70 точки) и Финландия (5 място, 69 точки). Петте страни, които са най-назад в класацията са Босна и Херцеговина (35 място, 19 точки), Турция (34 място, 22 точки), Македония (32 място, 24 точки), Албания (32 място, 25 точки) и Сърбия (31 място, 29 точки).

В индекса за 2018 отново се очертават ясни географски модели на развитие, като се вижда разделението между западните и северните страни от една страна и тези в югоизточния край на континента. Балканските страни, които включват страни-кандидатки (заедно с Турция) и членки на ЕС (включително и близкия съсед Унгария), изостават в почти всички области.

В цялостната класация в новото издание на „Индекс на настигането“ за 2018 г. България заема 29 място от общо 35, като запазва позициите си от последните издания за 2017, 2016, 2015, 2014 г. и 2012 г., но е с едно място по-надолу спрямо 2013 г. и 2011 г. Това я прави последна сред новите страни членки. Но има увеличение в точките, като резултатът е по-висок с две точки спрямо 2016 и 2015 и с една точка спрямо 2017 г., за да достигне 36 точки по скала от 0 до 100 (най-нисък до най-висок резултат) в сегашното издание.

За осма поредна година „Индекс на настигането“ измерва и класира постиженията на 35 страни в Европа – страни членки на ЕС и кандидатки – по 47 индикатора, разделени в четири категории: икономика, демокрация, качество на живот и управление.

Индексът е създаден и се поддържа от Институт Отворено общество – София и е достъпен на www.TheCatchUpIndex.eu.

За повече подробности вижте секция Анализи и доклади.

Пълен текст на доклада How Hard Can It Be? Findings of the European Catch-Up Index 2018