Мнозинството подкрепя влизането на България в Шенген

Половината от запитаните пълнолетни граждани на България (50%) заявяват, че подкрепят членството на страната в Шенгенското пространство, а 18% са против, показват данните от национално представително изследване на общественото мнение, проведено от Институт Отворено общество – София през април 2018 година. Подкрепата за членството пада с близо 17% спрямо 2011 г., а несъгласието се увеличава три пъти от само 6% преди 7 години до 18% през пролетта на 2018 г.

 

Източник: Национални представителни проучвания сред пълнолетното население в България, проведени от Институт Отворено общество – София. Данните за 2018 година са от национално представително проучване, проведено през април 2018 година, финансирано и реализирано от Институт Отворено общество – София.

Повече информация може да намерите в анализа Обществено мнение в България през 2018: членството в ЕС и по-нататъшната интеграция