Евростат променя начина, по който мислим за обществото

02.07.2018

„Участието ни в системата на Евростат променя начина, по който мислим за обществото и икономиката не само и не толкова през числата, а през новите дефиниции за бедност, социално изключване, материални лишения и т.н.“.  Това каза Боян Захариев, програмен директор в Институт Отворено общество – София, по време на Конференцията на  потребителите на европейска статистическа информация, организирана от Евростат и Националния статистически институт (НСИ).

Захариев обясни, че статистическата информация става все по-достъпна за широк кръг от потребители и генерира все по-голям медиен интерес. „Същевременно, в епохата на силно фрагментирана и недостоверна информация, разбирането на статистиката става все по-трудно. Дори публикациите в големи медии и от опитни коментатори често съдържат забавни недоразумения. Информационният еквивалент в битове на целия масив от над милиард единици информация, натрупана до момента в Евростат (един от най-големите масиви от официална статистическа информация на света) се произвежда от всяка от популярните социални мрежи за около час и от запитванията в Гугъл за по-малко от половин час“, заяви Захариев.

В този контекст най-голямото предимство на статистическата информация е в нейната съгласуваност и подреденост, така че да дава относително цялостна картина на все по-сложния социален свят, в който живеем, допълни той.

Презентацията на Боян Захариев Таблици на едно кликване разстояние и микроданни за анализ и промяна на публични политики

На форума се срещнаха производителите и потребителите на статистическа информация. Те имаха възможност да обсъдят идеи и да представят добри практики, както и да споделят своите изисквания и очаквания относно предоставяните статистически данни.

Още за събитието можете да прочетете тук.