Доверието в неправителствените организации в България

02.03.2019

Неправителствените организации в България могат да разчитат на доверие и подкрепа за дейността си на около 1 милион и 200 хи­ляди пълнолетни граждани. От тях активните поддръжници са малко над 200 хиляди. Това се казва в доклад на Институт Отворено общество – София, базиран н данни от национално представително проучване на общественото мнение, проведено сред пълнолетното население на страната. Според  доклада, озаглавен „Доверието в неправителствените организации в България“, две трети от гражданите, които са имали преки впечатления от работата на НПО или са получили информация за тях от медиите, са формирали положително отношение към дейността им и са склонни да им се доверяват.

Преките лични впечатления и наличието на информация от медиите са двата основни фактора за формиране на съществу­ващото доверие в НПО. Липсата на информация е основна причина за недоверие­то и за липсата на мнение. Неправителствени организации са сред най-слабо познатите типове организации в страната като близо половината от пълнолетните граждани нямат формирано мнение за тях, основно защото не са запознати с дейността им.

Най-голямо доверие в неправителствените организации имат младите хора на възраст между 18 и 29 години и тези завършили висше образование. НПО се ползват с по-голямо доверие в градо­вете, отколкото в селата, като доверието в НПО сред градското население е по-високо извън столицата и най-високо в областните градове. Благотворителността е най-разпознаваемата дейност на НПО, следвана на голяма дистанция от доброволческата дейност, екологията и ра­ботата с младежи.

Пълен текст на доклада Доверието в неправителствените организации в България

Пълен текст на доклада на английски език Trust in Non-Governmental Organizations in Bulgaria

Анализът в доклада се базира на данни от национално представително изследване на общественото мнение, проведено сред населението на възраст над 18 г. през април 2018 г. по метода на интервю лице в лице по стандартизирана анкетна карта. Респондентите са подбрани чрез вероятностна двустепенна гнездова извадка. При планирани 1200 интервюта са осъществени 1179. Максималната стохастична грешка е ±2,8%. Изследването е осъществено и финансирано от Институт Отворено общество – София.