Проекти Програма Гражданско общество

„Десетилетието на ромското включване“ в дневния ред на медиите

Етичен кодекс на българския НПО сектор

Интеграцията на ромите във фокуса на малцинствените медии

Платформа за електронно обучение Оpenonline.org

Подобряване на обществения образ на НПО

Стратегия за укрепване на устойчивостта на неправителствения сектор в България