Високи нива на гражданска активност сред младежите от уязвими общности

22.02.2023

Младежите от уязвими общности показват високи нива на гражданска активност. Участието им в доброволчески дейности е неочаквано високо на фона на песимистичната картина за спад в младежкото участие, което са наблюдава в повечето демократични страни в Европа и по света. Гражданската активност на ученици от подобни общности надхвърля многократно по всички основни индикатори регистрираната чрез социологически проучвания гражданска активност сред пълнолетното българско население. Това става ясно от анализ на гражданското участие и гражданските ценности сред младежи от уязвими училищни общности, изготвен от Институт “Отворено общество“ – София в рамките на проект „Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност”, ръководен от Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе и осъщетвяван с финансовата подкрепа от посолството на САЩ в България.

Анализът се базира на сондажно проучване сред около 1600 ученици в училища, определени от МОН като уязвими и подходящи за целева подкрепа. Анкетирани са и около 100 деца и младежи, отпаднали от училище.

Резултатите от анализа бяха представени от на 21.02.2023 г. в община Велико Търново от Боян Захариев, програмен директор в Институт „Отворено общество“ – София. Представянето беше част от пресконференция и съпътстващи младежки дейности, включително флашмоб, организирани от Центъра за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе”  за отбелязване на Международния ден на майчиния език.

Данните в анализа показват, че анкетираните ученици са силно привързани към семействата си и малките институционални общности, в които участват – своите класове и училища. Децата и младежите се чувстват част и от големи общности. Около ¾ от анкетираните изпитват голяма привързаност и към страната си, като нивата на привързаност към Европа и света също са забележително високи. Значителни дялове от анкетираните младежи се вълнуват от проблеми по целия спектър от местното до глобалното, започвайки с разбитите улици и липсата в техните квартали и населени места на улично осветление и чиста питейна вода и достигайки до загрижеността за слабото икономическо развитие, бедността и неравенството, инфлацията, войните – включително заплахата от ядрена война, болестите и епидемиите, унищожаването на природата и промените в климата.

Резюме на анализа можете да намерите тук.

Пълен текст на анализа „Гражданско участие и граждански ценности сред младежи от уязвими училищни общности“.