Препоръките от доклада RECI+ трябва да се превърнат в политики

25.11.2020

За България е важно да има ангажирана стратегия за ранното детско развитие. Затова е необходимо препоръките от доклада  „Ранното детство в ромските общности в Република България“ (RECI+) да се превърнат в част от стратегиите за развитие. Това каза д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ в България, по време на онлайн форума „Ранното детство в ромските общности в България“, в рамките на който беше представен докладът. Според нея насочването на определени инвестиции в правилната посока може да доведе до намаляване на неравенствата. „Ако не предприемем действия сега, ще се изправим пред огромна загуба на човешки потенциал“, подчерта д-р Муита.

Подобна теза застъпи и Сара Клаус, директор на Програмата за ранно детство във Фондация „Отворено общество“ – Лондон. Според нея е от изключителна важност препоръките в доклада да бъдат превърнати в действия и реални политики. Посланикът на Швейцария в България Мюриел Берсе Коен също определи доклада като „изключително важен“. „Надявам се, че правителството ще приеме препоръките, защото децата са бъдещето на страната“, каза тя от името на Неформалната група на посланиците по ромските въпроси (IGARI).

Докладът „Ранното детство в ромските общности в Република България“ (RECI+) е изготвен от Фондация „Институт Отворено общество – София“ и се фокусира върху ситуацията в образованието, грижите, здравеопазването и социалните услуги за българските деца от ромски произход на възраст от 0 до 8 години. Докладът е подготвен по инициатива и с подкрепата на Фондации „Отворено общество“, Ромския образователен фонд и УНИЦЕФ и е част от поредица подобни изследвания в страните от Централна и Източна Европа.

Основните изводи от доклада бяха представени от Боян Захариев, програмен директор в Институт Отворено общество – София. Той запозна присъстващите с методологията на изследването, представи общи данни за ромите в България, както и заключенията на екипа. Сред препоръките, на които той спря вниманието си са: безплатни лекарства с рецепта за всички деца под 4 години; предоставяне на пълен пакет услуги за бременност и раждане на всяка жена, независимо от здравноосигурителния ѝ статус; премахване на таксите за детска градина за всички деца в предучилищна възраст, както и премахване на таксите за яслените групи поне за най-бедните семейства и др.

Презентацията на Боян Захариев „Ранното детство в ромските общности в България (RECI+)“.

Участие в дискусията взеха Благовеста Борчева – началник на отдел в дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“ в Министерството на образованието и науката, както и Роберто Маринов, старши експерт в Министерството на труда и социалната политика. Той запозна присъстващите с разчетите на програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Храни и/или основно материално подпомагане“ за периода 2021-2027 г. Вижте неговата презентация.

Христина Петкова от Главна Дирекция „Правосъдие и потребители“, Отдел „Недискриминация и координация на дейностите за ромските общности“ на Европейската комисия представи 10 годишната стратегическа рамка на Европейския съюз за равенство, приобщаване и участие на ромите.

В края на форума беше обсъден въпросът за мястото на инвестициите в ранното детство при разработването на следващата национална стратегия за ромско включване. Основни дискутанти по темата бяха Росица Иванова, секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет на Република България, Деян Колев, Председател на УС на ЦМЕДТ „Амалипе“ и Милена Илиева  от Сдружение „Свят без граници“.

Тук може да намерите резюме на доклада „Ранното детство в ромските общности в Република България“ (RECI+).

Пълен текст на доклада „Ранното детство в ромските общности в Република България“ (RECI+).