Публикации Програма Рома

Интеграция на ромите в България: необходими реформи и икономически ефекти (2007)

Второ издание на информационния справочник „Ромите в България“ (2008)

Социални дистанции и етнически стереотипи за малцинствата в България­ (2009)

Доклад за публичните политики за интеграция на ромите в България и основните проблеми на социално- икономическото включване на ромската общност (2012)

„Гражданската регистрация в България – състояние на неопределеност“ – Проучване на проблеми, свързани с издаване на лични документи на граждани от ромски произход по Закона за гражданската регистрация (2013)

Предизвикателства и подходи за гарантиране достъпа до електроенергия в квартали с преобладаващо ромско население (2013)