Топ 10 на най-големите висши училища в България

Към 2020 г. в България са акредитирани 52 висши училища. В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се обучават  над 19 000 действащи студенти и той е на първо място по този показател сред всички висши училища в страната, показват данните от Рейтинговата система на висшите училища за 2020 г. След него се нареждат УНСС и Пловдивският университет с по над 15 000 студенти. Единственото частно висше училище, което попада сред десетте висши училища с най-много студенти е Нов български университет. Висшето училище с най-малък брой действащи студенти е Театралният колеж „Любен Гройс“ – едва 39 студенти. В първите 10 висши училища по брой студенти се обучават 54% от всички действащи студенти в страната. Към април 2020 година общият брой на действащите студенти в страната е 198 428.

Източник: Рейтингова система на висшите училища за 2020 г.

Повече информация можете да намерите на интернет страницата на Рейтинговата система на висшите училища – rsvu.mon.bg .

Рейтинговата система на висшите училища в България през 2020 година е обновена и данните в нея са актуализирани от консорциум „ИОО-С”, съставен от Институт Отворено общество – София и Сирма Солюшънс по поръчка на МОН.