Абисиния пее, свири и танцува в чест на Христо Ботев

29.12.2020

Обучение на членове на екипите на три софийски неправителствени организации, работещи в областта на ромската интеграция, беше проведено от екипа на Платформа за генериране на проекти.

В рамките на две онлайн сесии участниците от Фондация „Ромска интеграция“ и читалищата „Асен Златаров 1938“ и „Симона 2002“ придобиха нови знания и умения за прилагане на технологичния цикъл за разработване на проекти.

Специален акцент в обучението бе поставен върху източниците за финансиране на проекти за насърчаване на ромската култура. Екипът на Читалище „Асен Златаров 1938“ от столичния кв. „Христо Ботев“ (наричан от местните жители още „Абисиния“) получи и възможност да приложи на практика наученото при разработката на проектно предложение под надслов „Абисиния пее, свири и танцува в чест на Христо Ботев“, подготвено за финансиране по Столичната програма „Култура“ за 2021 г. Проектът е насочен към широката национална и европейска публика и цели съхраняване и развиване на мултикултурните музикални традиции в столичния квартал „Христо Ботев“, а с това и на етнокултурното богатство на София, чрез създаване на модерни онлайн надсвирвания с участието на творци от квартала и гостуващи музиканти от страната и Европа.