Одобрени проекти за работа в мултикултурна образователна среда

21.10.2020

Почти 600 хил. лв. финансиране получават два от проектите по схемата на ОП НОИР „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, разработени с консултантска подкрепа по Платформа за генериране на проекти. Подготовката над проектите започна през месец март с обучение в София за представители на граждански организации, работещи в областта на образователната интеграция, сред които бяха и представителите на двете финансирани организации – Фондация „Бъдеще“ – Ракитово и Сдружение „Нов път“ – Хайредин.

И двете организации разширяват досегашния периметър на дейността си, като планират работа с педагози от 5 области на страната – Враца, Ямбол, Разград, Хасково и Пазарджик, а проектът на Сдружение „Нов път“ се осъществява в партньорство с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В обученията по проектите през следващите 2 години се очаква да се включат приблизително 450 педагогически специалисти, ръководители на образователни институции и образователни медиатори, които ще повишат капацитета на училищните общности за ефективна работа в мултикултурна среда.