Жилавост в периферията на града: Експерти от „Отворено общество“ с анализ в нов сборник на Routledge

20.03.2023

Издателство Routledge публикува сборника „Negotiating Resilience with Hard and Soft City“, който разглежда взаимодействието между собствеността, инфраструктурата и жилищата от една страна и общностите с техния социален капитал, неформални институции и мрежи в контекста на предизвикателствата, породени от бедността, недостига на жилища и екологичните проблеми.

На фона на условията на живот в много от по-бедните като цяло региони в глобалния юг, в главата „Жилавост в периферията на града“ (Resilience at the city margins) Боян Захариев и Илко Йорданов от Институт „Отворено общество“ – София представят проблемите на бедните ромски общности в България като пример за сходни феномени в бившите социалистически страни от Централна и Източна Европа. Разгледани са проблемите на жилищната и образователната сегрегация, лошия достъп до основни услуги като източници на трайна уязвимост и заместването им с различни нестандартни алтернативни услуги и институции. Авторите подчертават, че стратегиите за оцеляване на ръба на обществото, развити в много ромски общности, създават опит, който може да предостави полезни уроци в борбата с бъдещи кризи, включително тези, причинени от изменението на климата. Това знание е много стойностно, но за съжаление е придобито на висока човешка цена.

Електронната версия на книгата е свободно достъпна тук